26.9.06

Оли Рен: България и Румъния заслужават поздравление и топло посрещане

(www.dnevnik.bg)

ЕК препоръча двете страни да бъдат приети на 1 януари 2007г.

Последният доклад на ЕК преди присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз потвърди препоръката за датата 1 януари 2007. За разлика от предишния документ, представен на 16 май, критиките са значително по - малко, а похвалите са повече и за двете страни.При представянето на доклада пред Европейския парламент, комисарят Рен посочи, че по проблемите, които двете страни имат в областта на политическите критерии напредъкът е много голям. В Румъния положените усилия са дали по – добри резултати, отколкото в България. Въпреки това, той изброи мерките, които са взети за отстраняване на проблемите, като борбата с корупцията, конституционната реформа и действията срещу престъпните групи.Оли Рен предупреди, че ако ЕК заподозре или докаже, че има нарушения в усвояването на структурните фондове, включително корупционни практики, Комисията няма да се поколебае да ги замрази или спре.Създаден е механизъм за сътрудничество и контрол в областта на правосъдието и съдебната система. Той има за цел да осигури необратимостта на реформите, а не да служи като наказателен орган, съобщи комисарят по разширяването. България и Румъния ще докладват за реформите в проблемните области на всеки 6 месеца, като първият доклад ще бъде представен през март 2007. Така Комисията ще следи за спазването на поетите ангажименти и след присъединяването.Проблемните области, които бяха споменати този път са три – правосъдие и вътрешен ред, където и двете страни са отчели напредък, земеделие и безопасност на храните. В последната сфера ЕК ще наложи преходен период от три години за производителите на продукти, които не отговорят на стандартите за качество и безопасност на Съюза. През това време те ще имат право да продават само на вътрешния пазар и няма да могат да изнасят стоката си на Единния пазар. Освен това те ще бъдат маркирани като неотговарящи на качествените условия. В края на три годишния период, тези предприятия, които не са усъвършенствали техниката и технологията си на производство ще трябва да прекратят своята дейност.След като увери, че интересите на европейските граждани ще бъдат защитени комисарят по разширяването Оли Рен призова страните членки, които не са ратифицирали договора за присъединяване да го направят възможно най – скоро.---В ЕП започнаха дебатите около представения доклад. Всеки председател на парламентарна група има по 2 минути да изкаже позицията на партията си.Най – рязък беше Даниел Кон - Бендит, лидер на Партията на зелените. Той сравнява България и Румъния с Турция. "Нещата са идентични, при същите доклади, за нея нямаше да се отворят вратите. Ние сме лицемери, "да" на Румъния, "да" на България, "не" на Турция.”Председателят на ЕК Жозе Мануел Дурау Барозу коментира доклада с думите: "Фактът, че България и Румъния са готови е пряк резултат от напредъка, който двете страни осъществиха през последните две години и най - вече в периода от последния доклад през месец май”.Джефри Ван Орден, докладчик на ЕП за България, от своя страна похвали действията предприети от главния прокурор на България, Борис Велчев.Според министъра на вътрешните работи Румен Петков днешното "признание за извървения от България път ни мотивира да продължим и утвърдим предприетите реформи"."Най-важната констатация в мониторинговия доклад на Европейската комисия е, че България отговаря на необходимите условия и ще бъде пълноправен член на Европейския съюз от първи януари 2007-ма година. За България и българите това е всъщност истинското и окончателното падане на Берлинската стена”, казва премиерът Сергей Станишев.

Publipt! Clique Aqui!