22.9.05

Създаването
В края на 2004 г. в неформални разговори между г-н Илиян Куков и г-ца Марина Коларова, имигранти в Португалия от 2000 година, назря идеята за създаването на българска асоциация. Почувства се нарастващата нужда от орган, алтернативен на съществуващите институции, който да представя и защитава нашите интереси, да представя българската култура и да обединява българската общност. Тази необходимост беше продиктувана от трудностите, пред които българските имигранти са изправени, много от които стоят години наред без решение.
През януари 2005, след няколкократни събрания в дома на г-н Илиян Куков се взе решение за формирането на Асоциация на българите в Португалия, организация, отворена за членство на всички заинтиресовани лица от български и друг произход. През същия месец се регистрира името й – Българи.
На 31 март 2005 г. официално подписахме учредяването на Асоциацията, чиито цели обхващат различни области и могат да се сведат до следните три групи:
1. Защита на правата и интересите на българските имигранти в Португалия за постигането на пълната им интеграция в португалското общество: предоставяне на документи и информация, които представляват интерес за имигрантите, за техните права и задължения пред португалското общество и държава; предоставяне на средства за защита срещу дискриминацията и експлоатацията; с помощта на държавни институции и адвокати защита на интересите в случай на дейности на държавни или частни институции, които представляват форма на дискриминация; организиране и предоставяне на нужните средства, за да могат българите успешно да следват португалското законодателство и когато е необходимо, да регуларизират ситуацията си пред португалската държава.
2. Обединение на българската общност в Португалия: стимулиране на личните, културни и социални способности на българите в Португалия: развитие на дейност за подпомагане на имигрантите и техните семейства с цел подобряване на условията им на живот, най-вече в областта на обучението, образованието и здравеопазването; предоставяне на курсове по професионално и езиково обучение с цел подобряване на социо-професионалната реализация.
3. Представяне на българската култура в Португалия: организиране на срещи, празненства, чествания и семинари; издаване на книги, списания и други документи от интерес; стимулиране на създаването на певчески и танцови кръжоци и групи по българска кухня.
В началото на април на Oбщо събрание беше избран Управителния и Контролния съвет на Асоциацията, чийто състав е следният:
Управителен съвет
Илиан Куков - председател
Марина Коларова - заместник-председател
Володя Димчев - секретар
Христо Златанов - касиер
Светла Николова – член
Контролен съвет
Красимир Спасов - председател
Людмила Батола - член
Росен Арнаудов – член
Лисабон - посолство

PORTUGAL, LISBOA
Embaixada da Republica da Bulgaria
Rua do Sacramento a Lapa 31
Tel: (00351 21) 397-6-364,397-63-67
Fax: (00351 21) 397 92 72

Publipt! Clique Aqui!