22.9.05


Среща с г-н посланика Гайтанджиев, Отец Гоце и Заместник-министъра на труда и социалнaта политика, Посолство на България, Лисабон. 04/2005

Publipt! Clique Aqui!