22.9.05


Г-н К. Спасов, г-н Х. Златанов, г -ца М. Коларова, г-н И. Куков и г-н В. Димчев на честването на подписването на Пакта за присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз, 26 aприл 2005г., Център за европейска информация Жак Делорс, Лисабон.

Publipt! Clique Aqui!